ИЗГРАЖДАНЕ и МОНТАЖ

Освен производство и продажба на компоненти и готови изделия в областта на светодиодното ( LED ) осветление, нашата фирма предлага и комплексно изграждане на осветителни системи. Разполагаме с екипи от квалифицирани и опитни специалисти, развита материална база, транспортни средства и инструментално оборудване, с помощта на които можем да изпълняваме качествено и в кратки срокове малки и големи осветителни проекти.

Конкретна оферта за изграждане на LED осветление в обект се изчислява на база първоначален проект и оразмеряване. Времето за подготовка на материалите и монтажа зависи от обема, сложноста и специфичните особености на обекта. За експресни монтажи извън нормалният ни работен график и в извънработно време се начислява от 30 до 50% надценка върху цената на труда и командировъчните разходи. При необходимост от монтаж в празнични и почивни дни, наложена от възложителя, цената на труда и командировъчните разходи се удвояват. Окончателната цена за доплащане се преизчислява след завършване на обекта въз основа на реално вложените материали и труд.

При монтаж на осветление на таван, чиято височина надхвърля 3м от пода, се начислява допълнителна надценка върху базовата цена. При монтаж на места, които в последствие ще бъдат недостъпни, се налага пълен тест поне 72 часа след монтаж за установяване и отстраняване на евентуални дефекти и неизправности. Монтаж с гаранция се извършва само при температура и влажност в обекта близка до работната (15-25 градуса). Гаранционната поддръжка покрива всички дефекти и неизправности, които са по вина на изпълнителя. Проблеми, възникнали по вина на възложителя, например заливане с течности, механични повреди, скъсване на кабели и др. се отстраняват за негова сметка, вкл. транспортните разходи.

Изграждането на всички кабелни трасета между главната захранваща точка, управляващата точка ( ако е различна от захранващата ) и отделните светещи елементи в обекта са грижа и за сметка на възложителя, като за целта ние предоставяме информация, схеми и чертежи за вида и броя на кабелите за отделните трасета. При необходимост от изграждане на допълнителни трасета от нас ( с изключение на преходи по-малки от 1м ), те се изчисляват и заплащат отделно.

Това са някои от основните принципи, които следваме при договаряне и изграждане на обекти, като нашата цел е максимално коректно и точно изпълнение на възложените ни проекти. С еднакво внимание и отговорност подхождаме, както към големите проекти, така и към малки и специфични задачи и обекти.

 

Цени на някои от стандартните монтажни дейности и услуги, които извършваме на място в обект:

 

♦ Монтаж на самостоятелно осветително тяло ( напр. LED панел, луна, плафон и т.н. ) : 12.00 - 15.00 лв/бр.

♦ Монтаж на съставно осветително тяло ( напр. LED панел с рамка за повърхностен монтаж ) : 25.00 лв/бр.

♦ Монтаж на единичен стандартен или монтажен LED профил: 5.00 - 10.00лв/м + 5.00лв на сегмент

♦ Монтаж на съставни и едрогабаритни LED профили: 10.00 - 20.00лв/м + 10.00 лв на сегмент

♦ Монтаж и свързване на обикновенни невлагоустойчиви LED ленти: 5.00 - 10.00 лв/м + 3.00лв на сегмент

♦ Монтаж и свързване на влаго и водоустойчиви LED ленти: 7.00 - 15.00 лв/м + 5.00лв на сегмент

♦ Монтаж и свързване на захранващи блокове и драйвери за LED осветление: 12.00 лв/бр.

♦ Монтаж и настройка на управляващи устройства ( димери, контролери, усилватели и т.н. ) : 17.00 лв/бр.

 

Забележка 1: Всички цени по горе се отнасят за интериорни монтажни дейности на стени и тавани с височина до 3 метра. За по големи височини, фасадно осветление и други специфични случаи, обърнете се към нас за оферта.

Забележка 2: Цените по горе включват (ако са необходими) съпътстващите монтажни материали, клеми, консумативи, крепежи и лепила, обичайни за съответния монтаж. Преходни и свързващи кабели до 50см също са включени в цената.

Забележка 3: Минималната цена за извършване на монтаж на място при клиент е 175.00 лв. Ако сумата от цените на необходимите дейностите е по-малка, няма да откажем да извършим монтажа, но се дължи минималната цена.

Забележка 4: Всички цени по горе се отнасят за монтажни дейности в рамките на гр. София и включват транспортни, командировъчни и други съпътстващи разходи и подготовка. За монтажи извън гр. София се обърнете към нас за оферта.

Забележка 5: Всички цени са без ДДС и се заплащат предварително. Плащането гарантира включване в монтажния график и стартиране на подготовката. Ако в хода на монтажните дейности се наложи промяна, съответната разлика се доплаща или се възстановява на клиента. Окончателна фактура се издава след приключване на монтажните дейности и приемането им от клиента.

 

Обявените цени са ориентировъчни и подлежат на уточняване, корекции и отстъпки в зависимост от спецификата на обекта, общия обем работа и т.н. Списъкът по горе е само малка част от дейностите и услугите, които можем да предложим. За подробна оферта, съобразена с Вашите конкретни нужди, не се колебайте да се свържете с нас.